DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

Na dodatkowych zajęciach chętni uczniowie zdobywają codzienne – dzisiaj może niecodzienne umiejętności. Ostatnio zajmowali się ściegami ozdobnymi.