Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

31 października 2023

2,4,5 maja 2023

23,24,25 maja 2023 – egzaminy ósmoklasisty

9 czerwca 2023

W dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla dzieci osób pracujących w godzinach 6:30-16:30.