Dodatkowe dni wolne 2019/20

Dodatkowe dni  wolne od zajęć dydaktycznych:

2, 3 stycznia 2020

21,22,23 kwietnia 2020 (Egzamin Ósmoklasisty)

30 kwietnia

12 czerwca 2020 (odpracowujemy  w sobotę 23 maja)