Dodatkowe dni wolne 2020/21

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

2 listopada 2020

30 kwietnia 2021

25,26,27 maja 2021 (egzamin ósmoklasisty)

4 czerwca 2021

W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.