DODATKOWE DNI WOLNE

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

31 października 2022

2,4,5 maja 2023

23,24,25, maja 2023 – egzaminy ósmoklasisty

9 czerwca 2023

W dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w godzinach 6:30-16:30 dla dzieci rodziców pracujących.