DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

„Dni wolne od zajęć dydaktycznych”

Informujemy, że dni: 12, 16,17 oraz 18 czerwca 2020 r.

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. 

W tym czasie w szkole będą prowadzone zajęcia opiekuńcze.