Data: 27 września, 2016

KODEKS KLASOWY klasy drugiej

Klasa II postanowiła spisać zasady, które pomogą im współpracować w czasie nowego roku szkolnego. Zrobiła piękny plakat. Wszystkie dzieci po zakończonej pracy przeczytały KODEKS KLASOWY jeszcze raz i złożyły podpisy w formie  kolorowej dłoni wyciętej z papieru. Obiecały, że będą starały się go przestrzegać przez cały rok. Życzymy wytrwałości.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Szczutkowska

2016-09-21-4488

Data: 27 września, 2016

Relaks przy grach planszowych

Czy wiecie skąd się wzięły gry planszowe? Dlaczego tak chętnie dzieci się przy nich bawią? Klasa II zna odpowiedzi na te pytania. Miała również wspaniałą okazję pograć w gry przyniesione na zajęcia. Dzieci bawiły się wyśmienicie. Obiecały, że chętnie zaproszą w domu do zabawy swoje rodziny.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Szczutkowska

Data: 27 września, 2016

Ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni Ziemi jest bardzo zróżnicowane. Każdy punkt leży na pewnej wysokości względem powierzchni mórz.  Podczas lekcji przyrody uczniowie klasy V wykonywali  z masy solnej modele pagórka. Za pomocą barw  uczniowie określili wysokości terenu. Na swoim modelu umieją również wskazać wysokość bezwzględna i względną.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Leończyk