Data: 28 lutego, 2013

Piasek i róże

Uczniowie kl. VI podczas lekcji przyrody oglądali autentyczny piasek z pustyni Sahara. Ciekawostką okazały się róże, które powstały na pustyni z piasku.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Leończyk

 

Data: 28 lutego, 2013

Wrażenia dzwiękowe

Uczniowie kl. V podczas lekcji przyrody porozumiewali się za pomocą telefonu sznurowego. Temat zajęć – „Ucho odbiera wrażenia dźwiękowe”.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Leończyk

Data: 27 lutego, 2013

Cyfry i liczby na tablicy interaktywnej

Uczniowie kl. III na zajęciach  z edukacji matematycznej wykorzystywali tablicę interaktywną. Zapisywali na niej stosowne obliczenia i wykonywali rysunki.

Prowadzenie zajęć
p. A. Domina-Jasińska