Cyber angielski!

Nowoczesna pracownia językowa to możliwość stałego korzystania z TIK i nowoczesnych technologii. Uczniowie mają już założone konta edukacyjne na platformie LearningApps. Dzięki temu nauczyciel podpina zadania, które chce, aby danego dnia uczniowie przećwiczyli. Co ciekawe nauczyciel na bieżąco śledzi postępy uczniów dzięki podglądowi na swoim komputerze. W minionym tygodniu uczniowie utrwalali stopniowanie przymiotników, słownictwo, a także pracowali z zadaniami mikołajkowymi.
Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Włoch-Czapiewska