Ciepłe barwy jesieni

Uczniowie klasy szóstej przygotowują się – na lekcjach plastyki –  do wykonywania prac techniką asamblażu. Pierwszy krok to mieszanie niewielu materiałów. W ten sposób powstały plastyczne opowieści o jesieni.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. L. Sikorska