CIEKAWA LEKCJA GEOGRAFII W KLASIE 7

Podczas lekcji geografii dotyczącej produkcji roślinnej uczniowie klasy 7a i 7b omawiali znaczenie gospodarcze najważniejszych roślin uprawianych w Polsce. Uczniowie przynieśli na lekcję produkty otrzymywane ze zbóż, ziemniaków i roślin przemysłowych. Lekcja była bardzo pouczająca, temat przypomniał również o szanowaniu żywności.