Charakterystyczne budowle państw UE i chronologia na kole historycznym

Charakterystyczne budowle państw UE

 Na dzisiejszych zajęciach z Edukacji Europejskiej kl. VI poznawała dzięki wykorzystaniu urządzeń multimedialnych charakterystyczne budowle państw Unii Europejskiej. Zadaniem uczniów było znalezienie w internecie zdjęć budowli, które kojarzą się z wybranym państwem europejskim oraz podstawowych informacji ich dotyczących. Część klasy zajęła się przygotowaniem krótkich prezentacji multimedialnych, które już na kolejnych zajęciach będą przedstawiane pozostałym uczniom.

 Chronologia na kole historycznym

W dniu dzisiejszym na kole historycznym uczniowie pogłębiali swoją wiedzę z szeroko rozumianej chronologii historycznej. I tak najpierw wyszukiwaliśmy wszelkich dostępnych informacji na ten temat w internecie, a następnie staraliśmy się je wykorzystać zarówno w ćwiczeniach interaktywnych jak i tradycyjnych. Młodzi historycy przypomnieli sobie jak skonstruowana jest oś czasu oraz jak określa się wieki na podstawie daty.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. M. Wierzchnicki