CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO

 

                                                Ceremoniał Pocztu Sztandarowego
w Szkole Podstawowej im.Wincentego Witosa w Bierkowie

Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzenia uroczystości z udziałem Sztandaru Szkolnego i samej celebracji sztandaru. Podkreśla on wysoką rangę uroczystości szkolnych. Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

 

Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy:

 • flagę narodową
 • hymn narodowy
 • sztandar szkoły
 • hymn szkoły

1. Zasady rekrutacji pocztu sztandarowego

Chorąży i Asysta Pocztu Sztandarowego wybierani są przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, po konsultacji z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną, którzy jednocześnie zatwierdzają kandydatury. Zasadniczo do pełnienia tej zaszczytnej funkcji powoływanych powinno być 6 uczniów (dwóch chłopców i cztery dziewczyny), którzy stanowią dwa składy Pocztu. Jeżeli ze względów kondycyjnych lub innych, osoba zatwierdzona nie może pełnić swoich obowiązków, jej obowiązki reprezentacyjne przejmuje kolejna osoba nominowana do tej funkcji.
Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, a w szczególności za brak należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także inne uchybienia regulaminu szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkoły po zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora Szkoły.

2. Insygnia pocztu sztandarowego

 • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra,
 • białe rękawiczki.
  Uwaga: Kołnierz ani nic innego nie może zasłaniać biało-czerwonej szarfy.

3. Ubiór pocztu sztandarowego:

Chorąży: (chłopiec) – ciemne spodnie (garnitur), biała koszula (krawat).

Asysta: (dwie dziewczynki) – białe bluzki i ciemne spódnice lub spodnie.

Uwaga: Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.

4. Udział sztandaru w uroczystościach

 • Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
 • Uroczystości patriotyczne
 • Ceremonia ślubowania klas pierwszych
 • Ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego
 • Uroczyste Msze św.
 • Powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę
 • Na zaproszenie do obchodów w innych szkołach.

5. Podstawowe chwyty musztry ze sztandarem w czasie uroczystości

 • Chwyty sztandarem w postawie zasadniczej – sztandarowy trzyma sztandar przy prawej nodze postawiony na ,,trzewiku” drzewca, na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymuje prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka opuszczona wzdłuż tułowia. Sztandarem wykonuje się chwyty: ,”Na ramię!”, „Prezentuj!” i „Do nogi!”.
 • Chwyt „Na ramię!”– chorąży prawą ręką, pomagając sobie lewą ręką, kładzie drzewce sztandaru na prawe ramię i układa je na ramieniu pod kątem 45 stopni. Prawa ręka jest wyciągnięta i wyprostowana wzdłuż drzewca. Lewa ręka przyciągnięta do tułowia. Podczas marszu lewa ręka porusza się swobodnie, zgodnie z ruchem ciała. Płat sztandaru powinien być oddalony od ramienia o około 30 cm.
 • Chwyt „Prezentuj!” z położenia „Do nogi!”– chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawego ramienia powinna osiągnąć wysokość prawego barku). Następnie lewą ręka chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą dłonią i opuszcza prawą rękę na całą długość ręki, obejmując dolną część drzewca.
 • Chwyt „Do nogi!” z położenia „Prezentuj”– chorąży przenosi sztandar do nogi prawą ręką, pomagając sobie lewą ręką. Chwyt wykonuje się na komendę „Spocznij!”.
 • Salutowanie sztandarem w miejscu – wykonuje się z położenia „Prezentuj!”. Chorąży wykonuje energiczny wykrok w prawo skos na odległość nie większą niż długość własnej stopy połączony ze zwrotem tułowia. Jednocześnie pochyla sztandar do przodu pod kątem 45 stopni. Asysta stoi w postawie zasadniczej (harcerze i członkowie formacji mundurowych postępują zgodnie z wewnętrznymi regulaminami – zazwyczaj salutują). Po zakończeniu salutowania sztandarem się czynności w odwróconej kolejności, wracając do położenia „Prezentuj!”, a potem przechodząc do położenia „Do nogi!”.

6. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru

Wprowadzenie sztandaru

Wyprowadzenie sztandaru7. Ceremoniał przekazania sztandaru na uroczystości zakończenia roku szkolnego:

Wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru zgodnie z powyższym opisem.

Tekst ślubowania:
Osoba prowadząca:

Teraz nastąpi uroczyste przekazanie sztandaru.
Proszę wszystkich o powstanie!
Delegacja klas piątych do przekazania sztandaru wystąp!

 Podkład muzyczny…

 Osoba prowadząca:
Całość baczność!

 Chorąży przekazujący sztandar
W imieniu uczniów klas ósmych przekazujemy na wasze ręce symbol tej szkoły – jej sztandar.
Od tego momentu jesteście najstarszą klasą w szkole.
Czy przyrzekacie godnie reprezentować naszą szkołę i nigdy nie zawieść pokładanego w was zaufania?

 Uczniowie (sztandarowi)

Przyrzekamy!

Osoba prowadząca:
Do przekazania sztandaru!

8. Zasady postępowania przy wymianie chorążego i asysty w czasie długotrwałych uroczystości podyktowane względami zdrowotnymi:

 • Z lewej strony i o krok z tyłu po cichych komendach zmieniającego sztandarowego („Na wprost marsz”, „Poczet stój”, „W lewo zwrot” i „Poczet spocznij”) nowa zmiana ustawia się o krok za plecami zmiany pełniącej służbę.
 • Zmieniający sztandarowy cicho podaje zapowiedź komendy – „Poczty sztandarowe” (poczty stają w postawie baczność), a zmieniający sztandarowy kładzie rękę na drzewcu sztandaru tuż poniżej ręki sztandarowego pełniącego służbę. Kontynuuje komendę: „Krok na wprost marsz”. Poczty wykonują komendę i od tej chwili służbę pełni poczet zmieniający.

Zmieniający sztandarowy podaje cichą komendę („W lewo zwrot, na wprost marsz”), a poczet zmieniający opuszcza miejsce służby

9. Ślubowanie klas pierwszych

Uroczystość jest przygotowywana przez wychowawców klas pierwszych i Samorząd Uczniowski. Uczniowie występują w strojach odświętnych. Podczas ślubowania uczniowie klas pierwszych stoją na baczność. Sztandar, który trzymają uczniowie z pocztu, skierowany jest w stronę ślubujących. Pierwszoklasiści mają wyciągnięte dwa palce prawej ręki w stronę sztandaru i w skupieniu słuchają roty ślubowania czytanej przez przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego:

Tekst roty

Uczniowie na zakończenie powtarzają – ŚLUBUJEMY!
Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia.
Dyrektor Szkoły podchodzi kolejno do każdego ucznia i mówi:

Pasuję ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej im. W.Witosa w Bierkowie

Opracowanie:
Maciej Wierzchnicki