Bryły w okularach 3D

Uczniowie kl.IV zapoznawali się bliżej z prostopadłościanami i sześcianami. Matematyka w szkole podstawowej opiera się na konkretnych przykładach, zatem uczniowie wybierali pudełka-bryły i uczyli się je rozróżniać i nazywać. Dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia takich brył w okularach 3D. Na koniec, aby lepiej poznać „budowę” figur przestrzennych uczniowie wycinali siatki prostopadłościanów, które po złożeniu okazały się być modelem zamku. Wszyscy bawili się i uczyli wspaniale!

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska