BRYŁY W 3D

Uczniowie klasy 4b podczas lekcji matematyki z p. Darią Bugajską zawierają bliższą znajomość z bryłami. Składają siatki figur przestrzennych, obliczają ich powierzchnię i podziwiają je używając okularów 3D.