BOHATERON 2022

Uczniowie klasy 7, wraz z nauczycielem historii, wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie „BohaterON – włącz historię”. Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.
Projekt realizowany jest pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.