BOCIANIE GNIAZDO

Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie w ramach Projektu Ekologicznego ,, Graj z nami w zielone!” pozyskała środki finansowe na realizację autorskiego projektu dotyczącego monitorowania gniazda bocianiego znajdującego się na terenie szkoły. Szkoła w Bierkowie nosi miano Eko – szkoły i jej celem jest wykształcenie wśród uczniów nawyków proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy. Możliwość obseracji bocianiej rodziny będzie też formą ochrony tego ptaka, ponieważ dużym zagrożeniem dla piskląt są sznurki przynoszone przez bociany do gniazda z okolicznych pól. Dzięki kamerce uczniowie będą uczestniczyli w prawdziwej, żywej lekcji przyrody.