Black cats (czarne kotki)

W pierwszym tygodniu nauki, na lekcjach j.angielskiego utrwalaliśmy poznane wiadomości.  Klasie II pomagały Black cats  (czarne kotki). Dzieci ćwiczyły sprawności manualne i liczyły w j.angielskim zakładając koraliki na kocie ogonki.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Włoch-Czapiewska