Bezpieczeństwo w sieci

Do naszej szkoły przybyli funkcjonariusze z Komendy Policji w Słupsku w celu przeprowadzenia szkolenia na temat zasad bezpiecznego korzystania z internetu i rodzajów zagrożeń, z jakimi mogą  spotkać się uczniowie w sieci. Uczniowie wiedzą, że muszą dbać o bezpieczeństwo swoich danych, haseł, sprzętu, przez który łączą się z internetem. Nie otwierają linków i plików, które są przeznaczone dla dorosłych. Odpowiedzialnie publikują materiały i informacje dotyczące ich samych lub innych osób (za ich zgodą), przewidując konsekwencje jakie może to spowodować. Uczniowie wiedzą, że anonimowość w sieci może być pozorna i że możliwe jest ustalenie autora danej informacji nawet wówczas, jeśli nie podał on swoich danych. Po przeprowadzeniu szkolenia uczniowie mają świadomość ewentualnych skutków i odpowiedzialności  jaka ciąży na nich  w momencie publikowania informacji i materiałów dotyczących ich samych lub innych osób. Bardzo dziękujemy Panu Markowi Koniewskiemu i Panu Rafałowi Bogdanowskiemu i z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku za przeprowadzenie  ciekawych zajęć.

Komentarz
pedagog p. K. Leończyk