Badanie wyników nauczania w kl. I-VI    

Badanie wyników nauczania – to ważny dzień dla każdego ucznia. Kończąc naukę w danej klasie warto sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. Sprawdziany tzw. dyrektorskie są świetną ku temu okazją. Obycie z formułą i formą sprawdzianu wiele znaczy. Uczniowie radzą sobie najlepiej jak potrafią i to poza oceną jest najcenniejsze.