Lekcja przyrody w kl. VI

Podczas lekcji przyrody w kl. VI uczniowie wykonywali doświadczenia polegające na badaniu przewodnictwa elektrycznego różnych materiałów – budowali obwody elektryczne.  Uczniowie sprawdzali, które materiały są przewodnikami, a które izolatorami prądu.

Opracowała:
p. K. Leończyk