ATOMOWY ZAWRÓT GŁOWY

NA LEKCJACH CHEMII…❕🧪🔬
Uczniowie klasy 7 w ramach utrwalenia wiadomości wykonali modele przestrzenne dowolnych atomów pierwiastków chemicznych🤗😁