Apel z okazji Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek

Dnia 28 listopada odbył się apel z okazji Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek.
Celem apelu było uświadomienie dzieciom, że pamięć o zmarłych jest naszym obowiązkiem, a wyrażać ją możemy poprzez zapalony znicz, przyniesione kwiaty, a przede wszystkim poprzez modlitwę. Naszą troską powinniśmy objąć również te groby i zmarłych, o których inni już zapomnieli.
Dziękujemy uczniom z klasy IV, V i VI za przygotowanie apelu.

Apel z uczniami przygotowała i komentarz napisała
p. I. Sikorska