Akcja – „Sprzątanie Świata”

Wyspa śmieci”’
Pierwszoklasiści włączyli się w ogólnopolską akcję „Sprzątania Świata”. Ze zgromadzonych odpadów utworzyli „wyspę śmieci”. Następnym etapem zajęć było ich segregowanie do odpowiednich pojemników rozmieszczonych na terenie szkoły. Uczniowie wykazali się właściwą wiedzą na temat segregacji odpadów.

komentarz
p. E. Formela

Sprzątanie Świata
Jak co roku o tej porze, na całym świecie odbywa się akcja Sprzątania Świata. Uczniowie kl.  III bardzo chętnie się do niej włączyli. Każdy chciał zebrać jak najwięcej porzuconych śmieci. Wszystkie dzieci po tej akcji stwierdziły, że co roku śmieci jest coraz mniej i ich miejscowości są przez to piękniejsze.

komentarz
p. D. Szczutkowska

Uczniowie wszystkich klas naszej szkoły przyczynili się do posprzątania poszczególnych  miejscowości wchodzących w skład obwodu szkoły.