Akcja Sprzątanie Świata

21 września 2018 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzynarodowej kampanii Sprzątania Świata. Polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Tegoroczna Akcja Sprzątania Świata odbyła się pod hasłem „Akcja- Segregacja 2x więcej, 2x czyściej”.