AKCJA SPRZĄTANIA BIERKOWA

Dnia 17 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ekologicznej Akcji posprzątania śmieci w miejscowości Bierkowo. Celem Akcji była nie tylko troska o środowisko naturalne swojej najbliższej okolicy, ale także kształtowanie postaw odpowiedzialności za wsólne nasze dobro.