Akcja „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”

19.09.2019 r.  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Akcji „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”. Zachęcamy wszystkich do podejmowania działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów, a w konsekwencji nie będziemy zaśmiecać i niszczyć środowiska. Promujemy nieśmiecenie. To bardzo ważne, aby każdy z nas świadomie unikał tworzenia odpadów. Rzeczy niepotrzebne starajmy się oddawać tym, którzy ich potrzebują i bezpiecznie je wykorzystują, a resztę oddajmy do segregacji. Pamiętajmy, że jesteśmy częścią przyrody    i jeśli ją zaśmiecamy i niszczymy to niszczymy samego siebie.