„Lżejszy tornister” w kl. V

Uczniowie kl. V ponownie sprawdzali i analizowali wagę swoich tornistrów. Po wcześniejszych ustaleniach dotyczących pozostawiania w szafkach sali nr 1 niektórych podręczników i „odchudzenia” piórników – ciężar plecaków okazał się mniejszy.

Komentarz
wychowawczyni kl. V
p. K. Leończyk