Abstrakcyjne obiekty geometryczne w kl.V

Abstrakcyjne obiekty geometryczne, jak trójkąt, prostokąt, koło, punkt czy odcinek w znaczeniu geometrycznym, istnieją tylko w umysłach ludzi. Ich geometryczna prezentacja jest pewną „umową”. Na początku dziecko widzi te obiekty jako przedmioty różniące się zewnętrznie. Nauczyciel dostarcza uczniom materiału do tego typu obserwacji, odwołując się do sytuacji z życia codziennego, przedmiotów i rysunków. Dzięki temu obiekty geometryczne nabierają pewnych własności. Uczniowie kl.V stosują stosuje te własności w różnorodnych zadaniach, które mają powiązania ze znanymi im zdarzeniami. Doskonale sprawdza się tablica interaktywna oraz umiejętnie wykorzystane zasoby Internetu.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska