O realizacji projektu „ABC …”

Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy realizowane są w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Bierkowie w ramach projektu ABC równość szans edukacyjnych i rozwoju dzieci z klas I – III szkół podstawowych Gminy Słupsk”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zajęciach tych uczestniczy 12 uczniów, którzy podnoszą swoje kompetencje językowe pod kierunkiem neurologopedy. Sposób pracy terapeutycznej jest dostosowany do możliwości dzieci. Dla zwiększenia efektywności wykorzystywane są nie tylko metody i środki swoiste w terapii logopedycznej, ale również zabawy i ćwiczenia wspomagające terapię: ćwiczenia ortofoniczne, rytmiczne, ćwiczenia stymulujące słuch fonemowy, ćwiczenia językowe itp. Na zajęciach dominują zabawy, co powoduje, że dzieci chętnie biorą w nich udział. Ponadto często wykorzystywane są pomoce dydaktyczne zakupione w ramach Projektu.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. A. Wierzchnicka
neurologopeda