U starszych przedszkolaków

Dzisiaj jesteśmy na zajęciach w oddziale przedszkolnym nr II (“O”). Dzieci pracują w grupach, świetnie sobie radzą.

Zajęcia prowadzi wychowawczyni
p. V. Kolak-Jańska