Drodzy Rodzice!
Informujemy, że wpłaty tytułem Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2022/2023 można dokonywać do 12.10.2022 r. 
Poniżej przypominamy wysokości składek oraz numer konta do wpłat.
wysokość składki // suma ubezpieczenia:
1. 28 zł // 10.000 zł
2. 30 zł // 12.000 zł
3. 38 zł // 15.000 zł
4. 42 zł // 20.000 zł
W przypadku rozszerzenia oferty o wyczynowe uprawianie sportów podana składka w ofercie ulega podwyższeniu o 50%.
Wpłaty składek w wysokości wg wybranego wariantu można dokonywać na konto RR w tytule wpisując: ubezpieczenie, klasa, imię i nazwisko dziecka) lub bezpośrednio u skarbnika Rady Rodziców
NR KONTA RADY RODZICÓW: