Gmina Słupsk informuje: Od 12 lutego br. do 20 marca br. na terenie Gminy Słupsk trwają konsultacje społeczne związane ze zmiana granic administracyjnych Miasta Słupsk kosztem Gminy Słupsk. Mieszkańcy Gminy Słupsk wypełniają dwie ankiety: gminną i powiatową. W celu zebrania opinii mieszkańców Gminy Słupsk odwiedzą ankieterzy.

6. Formularz ankiety konsultacyjnej dostępny:
1) na stronie internetowej Gminy www.gminaslupsk.pl
2) dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słupsk;
3) dostępny u Sołtysów we wszystkich sołectwach Gminy
4) dostępny w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, Słupsk
5) dostępny w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Słupsk

Wypełnioną Ankietę Konsultacyjną należy przekazać do dnia 20 marca 2022 roku:

1. Osobiście do Biura Obsługi Interesanta, w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76 – 200 Słupsk
2. Korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76 – 200 Słupsk
3. Do sołtysa każdej miejscowości
4. Do wyznaczonych punktów na terenie Gminy Słupsk

Wyznaczone punkty na terenie Gminy Słupsk w których można pobrać i zwrócić ankietę konsultacyjną:

1. Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, Słupsk

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach, ul. Kolejowa 5, Jezierzyce

3. Lądowisko Kultury w Redzikowie, Redzikowo 20 A

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach, od których w dużym stopniu zależą dalsze losy Gminy Słupsk. Szczegóły na www.gminaslupsk.pl. W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod nr tel.: 59 842 84 60 wew.56