MŁODZIEŻOWA RADA GMINY

Drodzy Uczniowie!

Trwa nabór kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk (IV kadencja 2021-2023) . Kandydatem na radnego może zostać każdy uczeń naszej szkoły. Zgłoszenie kandydata następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego ze zgodą rodziców oraz załączeniu listy z  podpisami osób popierających kandydata do 22.10.2021r.

 Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk odbędą się 28.10.2021r.

Wszelkie druki do pobrania u  szkolnego opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy-Pauli Wesołowskiej-Szmajdy oraz członków szkolnej komisji wyborczej.