NAUKA ZDALNA W OKRESIE PANDEMII

 

 

Szanowni Rodzice!
Informujemy, że zawieszenie zajęć stacjonarnych w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-VIII zostało przedłużone do dnia 18 kwietnia 2021 r.
Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym zgodnie z dotychczasowym planem.
Dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła, na wniosek rodziców, organizuje opiekę świetlicową na terenie szkoły w godz. 6.30 – 16.00.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.