Ułamki w klasie piątej

Piątoklasiści podczas lekcji matematyki z Panią Darią Bugajską przypominają sobie wiadomości dotyczące porównywania ułamków. Bardzo chętnie pracują używając pomocy dydaktycznych w postaci ułamków magnetycznych. Każdy chce iść do tablicy i dokonać takiego porównania! Dodatkowym urozmaiceniem lekcji jest wizualizer, który pozwala obserwować na tablicy interaktywnej działania ucznia wybierającego potrzebne elementy. Dzięki tym narzędziom wiedza jest przyswajana znacznie szybciej, a lekcja staje się formą zabawy.