“DOM DLA NIETOPERZA”

SZKOLNY PROJEKT  EKOLOGICZNY –“DOM DLA NIETOPERZA” w szkole w Bierkowie

Dnia 08.10.19 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie wzięli udział w budowaniu budek dla nietoperzy. Wszyscy uczniowie od klasy 1 do 8 (180 osób) wraz z rodzicami, dziadkami, leśniczym  Nadleśnictwa Ustka, chiropterologiem z Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi”, władzami Gminy Słupsk i przedstawicielem Starostwa Powiatowego Słupsk zbudowali 55 domów dla nietoperzy. Budki te zawisną wokół szkoły i domostw uczniów. Akcja ta ma przybliżyć pożyteczną rolę nietoperzy i pomóc im w znalezieniu miejsc do hibernacji i rozrodu. Ze względu na wyburzanie i modernizację starych budynków, zamykanie strychów i piwnic, wycinanie starych drzew nietoperze tracą miejsca do bytowania. Należą do najbardziej zagrożonych wyginięciem ssaków na Ziemi. Dlatego szkolna akcja uczniów z Bierkowa ,, DOM DLA NIETOPERZA” zainspirowana prze nauczycielkę panią Katarzynę Leończyk powinna być przykładem dla innych. Projekt ten wpisuje się w cykl działań proekologicznych szkoły promowanych przez dyrektora szkoły pana Krzysztofa Plebanka. We wrześniu uczniowie klas starszych w ramach projektu ,,Starsi uczą młodszych” zaprezentowali problemy i postać nietoperza uczniom klas młodszych. Prelekcje, pogadanki, warsztaty multimedialne z uczniami szkoły  przeprowadzili nauczyciele oraz przedstawiciel Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi’’pan Józef Wysiński.

Październikowa ekologiczna akcja zintegrowała całą społeczność szkolną, rodziny i przyjaciół szkoły. Była żywą lekcją przyrody, która bawi i edukuje. Uczniowie  będą pamiętać, że nietoperze potrzebują naszego zainteresowania i pomocy!

BĄDŹMY ICH PRZYJACIÓŁMI!

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII PRAC UCZNIÓW