Wpis z dnia: 13 listopada, 2018

Wspólnie śpiewamy HYMN POLSKI

W dniu 9 listopada 2018 roku nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji wspólnego odśpiewania czterech zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego”. Pieśń ta powstała w roku 1797, a od 26 lutego 1927 roku jest oficjalnym HYMNEM naszego kraju.

Daria Bugajska
Maciej Wierzchnicki