Mój dom

Na zajęciach języka kaszubskiego w grupie młodszej, poznaliśmy nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu. Każda z grup wykonała plakat domu urządzonego według własnego pomysłu.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. P. Wesołowska-Szmajda