Andrzejkowe tradycje w klasach młodszych i świetlicy szkolnej

Dnia 30 listopada uczniowie klas młodszych poznawali andrzejkowe tradycje na swoich zajęciach i zajęciach świetlicowych. Każde dziecko chętnie brało udział w tej zabawie. Sprawiała im ona wiele radości i zadowolenia.

Komentarz
p. E. Formela