W towarzystwie Wszystkich Świętych

Z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych uczniowie z nauczycielem religii przygotowali inscenizację pod tytułem “Nie święci garnki lepią”. Dzieci poprzez różne formy: rymowanki, zagadki, obrazy, scenki, przedstawiły postacie niektórych świętych patronów i ich drogę do świętości. Podsumowaniem głównej myśli inscenizacji : wszyscy jesteśmy powołani do świętości, była piosenka Arki Noego “Taki duży, taki mały”.

Apel przygotowała i komentarz napisała
p. I. Sikorska