Na piątkowych lekcjach z matematyki

W piątek klasy czwarta, piąta i szósta realizowały lekcje matematyki korzystając ze szkolnych notebooków. Klasa czwarta utrwalała wiadomości o polach i obwodach prostokątów, klasa piąta doskonaliła umiejętności obliczania pól różnych wielokątów, natomiast szóstoklasiści zgłębiali tajniki równań i upraszczali wyrażenia algebraiczne. Uczniowie rozwiązywali również testy na komputerach otrzymując na koniec lekcji informację zwrotną dotyczącą opanowanych umiejętności w postaci oceny.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska