Zajęcia z edukacji prozdrowotnej w kl. V

Podczas lekcji przyrody gościliśmy Panią Marzenę Harnaszkiewicz-Więckowską z Centrum Krwiodawstwa w Słupsku. Uczniowie kl. V z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w tych zajęciach o charakterze prozdrowotnym. Dowiedzieli się ciekawych informacji dotyczących układu krwionośnego człowieka i roli krwi w organizmie. Spotkanie odbyło się pod hasłem KREW – DAR ŻYCIADziękujemy Pani Marzenie za bardzo interesującą prelekcję i czerwone symboliczne serduszka.

Organizacja spotkania i komentarz
p. K. Leończyk