„Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”     

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”, który realizowany jest pod hasłem – „Złap  wiatr w pomorskie żagle wiedzy”. (czytaj więcej →)  Program zakłada rozwój kompetencji kluczowych poprzez praktyczne stosowanie nabywanych umiejętności. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są metodą projektu. Wyjazdowe warsztaty edukacyjne organizowane są w muzeach, stacjach morskich. W planach są również praktyczne zajęcia żeglarskie. Wszystko to ma na celu kształtowanie kompetencji uczniów w sposób uwzględniający różnorodność ich zainteresowań i uzdolnień oraz sprzyja lepszemu poznaniu i zrozumieniu siebie i otaczającego świata. Dnia 07.02.2014 r. uczniowie  kl. V uczestniczyli w „Pikniku pod żaglami” zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 5  w Słupsku. Podczas tego spotkania uczniowie poznawali tajniki żeglarstwa. Szkolił ich min. Mateusz Kusznierewicz – żeglarz sportowy, medalista olimpijski. Uczniowie poznawali  tajniki żeglarstwa, uczyli się wiązania węzłów żeglarskich. Były również szkolenia z pomocy przedmedycznej. Wszyscy uczestnicy śpiewali szanty. Odbyły się również treningi na łódce. Teraz tę wiedzę będziemy poszerzać w szkole na zajęciach pozalekcyjnych.

Komentarz
koordynator projektu p. K. Leończyk