Kuchnia jako laboratorium

Bardzo ciekawym działem  przyrody w kl. IV jest dział – „ Kuchnia jako laboratorium”. Dnia 19.11.2013 r. na lekcji przyrody,  uczniowie zaprezentowali szereg doświadczeń z wykorzystaniem produktów stosowanych w gospodarstwie domowym . Badano właściwości niektórych substancji, mieszano różnorodne ciecze. Każdy uczeń indywidualnie przygotował prezentację. Wcześniej przemyślał i przyniósł odpowiednie składniki, które wykorzystał podczas doświadczenia.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Leończyk