14-15 PAŹDZIERNIKA – PLAN DOWOZÓW I ODWOZÓW

DOWÓZ

7:25 Redęcin

7:28 Gać

7:32 Swołowo (wieś)

7:33 Swołowo (świetlica)

7:40 Bruskowo Wielkie

7:45 Bierkowo PGO

7:50 Bierkowo (szkoła)

ODWÓZ

13:00