Ruch to zdrowie

Zajęcia ruchowe sprawiają przedszkolakom z oddziału “O” wiele radości, chociaż nie zawsze są łatwe do wykonania. Podczas takich zajęć dzieci uczą się ,,zdrowej” rywalizacji.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. E. Formela