22 września 2014

16:59

 

 

Tekst alternatywny wygenerowany przez komputer: L
Dbajmy
o wspólne
ŕuieczeństWO

 

Tekst alternatywny wygenerowany przez komputer: Szanujmy
się wzajemnie

 

Tekst alternatywny wygenerowany przez komputer: yiki
_ot\jwują innyc
azem two rzymy
.PSZĄ SZKOŁĘ