OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH oraz ORGANIZACJE SZKOLNE
ROK SZKOLNY 2015/2016

 

DODATKOWE  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Nazwa

Klasa

Prowadzący

Dzień

Godzina

j. niemiecki

„O”-VI

p. M. Kobylarz

zgodnie z planem

j. kaszubski

I-VI

p. K. Włoch-Czapiewska

p. K. Leończyk

p. M. Wierzchnicki

zgodnie z planem


INNOWACJE

Nazwa

Klasa

Prowadzący

Dzień

Godzina

edukacja regionalna

V

p. K. Leończyk

zgodnie z planem

edukacja europejska

VI

p. M. Wierzchnicki

zgodnie z planem

wychowanie komunikacyjne

IV

p. L. Sikorska

zgodnie z planem

VI

piątek

13:45-14:20


KOŁA PRZEDMIOTOWE I ARTYSTYCZNE

Nazwa

Klasa

Liczba godz.

Prowadzący

Dzień

Godzina

Szkolne Koło Sportowe

I-III

1

p. G. Klin

poniedziałek

1335-1420

IV-VI

2

poniedziałek

czwartek

1425-1510

1515-1600

Koło informatyczne

IV-VI

2

p. D. Bugajska

czwartek

1425-1510

1515-1600

koło historyczne

IV-VI

1

p. M. Wierzchnicki

środa

1515-1600

koło taneczne – taniec towarzyski i współczesny

I-VI

4

p. M. Gajewski

poniedziałek

1245-1420

czwartek

1245-1420

koło teatralne

I-III

2

p. A. Domina-Jasińska
p. P. Olszewska

poniedziałek

1325-1420

IV-VI

1425-1510

koło muzyczne – nauka gry na gitarze

I-III

2

p. T. Picz

poniedziałek

1330-1510

koło plastyczne

I-III

2

p. L. Sikorska

wtorek

1145-1330

IV-VI

poniedziałek

1515-1600

koło szachowe

I-III

2

p. M. Wierzchnicki

wtorek

środa

1245-1330

1335-1420

koło plastyczno-techniczne

I

2

p. D. Szczutkowska

poniedziałek
środa

1245-1330

Chór

III-VI

2

p. T. Picz

piątek

1420-1600

Schola

III-IV

1

p. I. Sikorska

piątek

1310-1355


ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE I DOSKONALĄCE

Nazwa

Klasa

Liczba godz.

Prowadzący

Dzień

Godzina

zajęcia wyrównawcze

I

1

p. D. Szczutkowska

wtorek

1145-1230

zajęcia wyrównawcze

II

2

p. A. Domina-Jasińska

czwartek

1145-1230

poniedziałek

1245-1330

zajęcia wyrównawcze

III

1

p. E. Formela

poniedziałek

1245-1330

zajęcia wyrównawcze

z j. polskiego

VI

1

p. P. Olszewska

środa

800-845

zajęcia wyrównawcze
z j. angielskiego (testy)

VI

1

p. K. Włoch-Czapiewska

poniedziałek

800-845

zajęcia wyrównawcze
 z matematyki

IV

1

p. D. Bugajska

wtorek

1425-1510

zajęcia wyrównawcze z matematyki

VI

1

p. D. Bugajska

środa

1425-1510

zajęcia wyrównawcze z przyrody

VI

1

p. K. Leończyk

środa

1425-1510

zajęcia doskonaląco-wyrównawcze z historii

IV

1

p. M. Wierzchnicki

czwartek

945-1030

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Nazwa

Klasa

Liczba godz.

Prowadzący

Dzień

Godzina

terapia pedagogiczna

III

1

p. E. Formela

wtorek

1145-1230

j.angielski

p.p

„O”

0,5

0,5

p. K. Włoch-Czapiewska

środa
czwartek

850-945
945-1030

testy

III

1

p. E. Formela

piątek

1245-1330

 

TERAPIE I ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Nazwa

Oddział, klasa

Liczba godz.

Prowadzący

Dzień

Godzina

terapia logopedyczna

p. A. Wierzchnicka

wtorek
środa

850-1330

1330-1520

konsultacje logopedyczne

środa

1520-1600

rewalidacja

VI

2

p. D. Bugajska

wtorek

czwartek
piątek

1515-1545

1335-1420

715-800

III

2

p. I. Sikorska

środa
czwartek

1335-1420

1335-1420

bibliotekoznawstwo

III-V

6

p. G. Rożnowska

poniedziałek
wtorek
środa

piątek

800-845

poniedziałek
wtorek

1335-1420

1425-1510

 


 

 

ORGANIZACJE

Nazwa

Prowadzący

Samorząd Szkolny

p. E. Formela, p. L. Sikorska

Liga Ochrony Przyrody

p. K. Leończyk

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

p. K. Leończyk

 

INNE

Nazwa

Prowadzący

Gazetka szkolna „Moja szkoła i ja”

p. K. Włoch-Czapiewska

Sklepik „Grosik”

p. K. Leończyk

Szkolna Kasa Oszczędnościowa

p. D. Szczutkowska