OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH oraz ORGANIZACJE SZKOLNE
ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

DODATKOWE  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Nazwa

Klasa

Prowadzący

Dzień

Godzina

j. niemiecki

I-III

p. A. Lenz-Wojciechowicz

zgodnie z planem

j. kaszubski

I-VI

-    p. K. Włoch-Czapiewska,p. K. Leończyk, p. M. Wierzchnicki

zgodnie z planem

 

INNOWACJE

Nazwa

Klasa

Prowadzący

Dzień

Godzina

edukacja regionalna

V

p. K. Leończyk

zgodnie z planem

edukacja europejska

VI

p. M. Wierzchnicki

zgodnie z planem

wychowanie komunikacyjne

IV-V

p. P. Olszewska

zgodnie z planem

 

KOŁA PRZEDMIOTOWE I ARTYSTYCZNE

Nazwa

Klasa

Prowadzący

Dzień

Godzina

 

Szkolne Koło Sportowe

 

I-III

p. G. Klin

poniedziałek

1335-1510

IV-VI

poniedziałek
czwartek

1520-1605

koło informatyczne

IV-VI

p. D. Bugajska

czwartek

1425-1510

1520-1605

koło historyczne

V-VI

p. M. Wierzchnicki

środa

1520-1605

koło wokalno - instrumentalne

I-III

p. T. Picz

środa

1335-1420

koło muzyczne - nauka gry na gitarze

III-VI

poniedziałek
piątek

1420-1510

1330-1510

koło tańca towarzyskiego

I-III

p. M. Grajewski

czwartek

1145-1230
1335-1420

IV-VI

piątek

1425-1515

koło teatralne

I-III

p. A. Domina-Jasińska
p. P. Olszewska

poniedziałek

1425-1510

IV-VI

1520-1605

koło plastyczne

„O”-III

p. K. Michalak

czwartek

1245-1330

koło szachowe

I-III

p. M. Wierzchnicki

środa

1335-1420

Schola

I-III

p. I. Sikorska

wtorek

1335-1420

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Nazwa

Klasa

Prowadzący

Dzień

Godzina

zajęcia wyrównawcze

I

p. A. Domina-Jasińska

poniedziałek
czwartek

1335-1420
1145-1230

II

p. K. Walicha

czwartek

1145-1230

III

p. P. Szajner

czwartek

1145-1230

zajęcia wyrównawcze

z j. polskiegoIV

p. P. Olszewska

piątek

1335-1420

V

poniedziałek

1425-1510

VI

p. G. Rożnowska

piątek

1335-1420

zajęcia wyrównawcze
z j. angielskiego

VI

p. K. Włoch-Czapiewska

piątek

1335-1420

zajęcia wyrównawcze
z j. niemieckiego

I-III

p. A. Lenz-Wojciechowicz

czwartek

1245-1315

zajęcia wyrównawcze
 z matematyki

IV

p. D. Bugajska

czwartek

1245-1330

V

wtorek

1425-1510

VI

piątek

1245-1330

zajęcia wyrównawcze z przyrody

VI

p. K. Leończyk

piątek

1245-1330

 

ZAJĘCIA DOSKONALĄCE

Nazwa

Klasa

Prowadzący

Dzień

Godzina

zajęcia doskonalące

z matematyki

IV-VI

p. D. Bugajska

piątek

1335-1420

zajęcia doskonalące

z j. polskiego

VI

p. G. Rożnowska

piątek

1245-1330

 

TERAPIE I ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Nazwa

Oddział, klasa

Prowadzący

Dzień

Godzina

terapia logopedyczna

 

p. A. Wierzchnicka

wtorek

850-1250

konsultacje logopedyczne

 

środa

1400-1600

surdoterapia

VI

p. H. Cichocka

poniedziałek

czwartek

1515-1600

biblioterapia

V

p. G. Rożnowska

wtorek

800-845

 

ORGANIZACJE

Nazwa

Prowadzący

Samorząd Szkolny

p. K. Włoch-Czapiewska

Liga Ochrony Przyrody

p. K. Leończyk

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

SKO

p. I. Sikorska

 

INNE

Nazwa

Prowadzący

Gazetka szkolna „Moja szkoła i ja”

p. K. Włoch-Czapiewska

Sklepik „Grosik”

p. K. Leończyk

 

OFERTY KOMERCYJNE

Nazwa

Prowadzący

Dzień

Godzina

Oyama Karate

p. Waldemar Leończyk
(5 dan)
z Centrum Sportowego SHOGUN w Słupsku

Piątek

1420-1535