OFERTA KÓŁ,  ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 
I ORGANIZACJI SZKOLNYCH
NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

 

P. Aldona Wierzchnicka

Terapia logopedyczna

Poniedziałek

Czwartek

7:30-12:30

14:00-17:00

Konsultacje dla rodziców

Czwartek

17:00-17:35

P. Dorota Szczutkowska

 

Zajęcia wyrównawcze
kl. II

 

Czwartek

12:30-13:15

Koło matematyczne
„Odkrywamy sekrety świata i nauki”
kl. II

Wtorek

12:30-13:15

 

Koło matematyczne
kl. II, III

 

Środa

13:20-14:05

 

SKO

 

według planu pracy

P. Karolina Włoch-Czapiewska

 

Koło j. angielskiego
kl. I, II, III, IV

 

Piątek

12:30-13:15

 

Koło j. angielskiego
kl. VI

 

Piątek

13:20-14:05

 

Język angielski dla przedszkolaków

 

Środa (przedszkole)
Wtorek („O”)

9:45-10:15

12:30-13:15


Samorząd Szkolny

według planu pracy

P. Katarzyna Leończyk

 

 

Zajęcia wyrównawcze z przyrody
kl. VI

 

Piątek

13:20-14:05

Terapia pedagogiczna

Środa

11:40-12:25

LOP

według planu pracy

TOZ

według planu pracy

 

P. Irena Sikorska

 

 

 

Schola

 

Środa

Piątek

13:20-14:05

12:30-13:15

 P. Luisa Sikorska

 

Koło plastyczne
kl. V, VI

 

Czwartek

13:20-14:05

 

Koło taneczne

 

Środa ( kl. I, II, III)

Środa (kl. IV, V, VI)

12:30-13:15

14:10-14:55

 

Gimnastyka
 korekcyjno-kompensacyjna

 

Wtorek ( kl. I, II)
Czwartek ( kl. III)

12:30-13:15
12:30-13:15

Sklepik „Grosik”

według planu pracy

P. Patrycja Olszewska

 

Koło teatralne
kl. IV, V, VI

Czwartek

14:10-14:55

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

kl. VI

Środa

14:10-14:55

P. Grzegorz Klin

 

SKS
kl.
I, II, III

 

Czwartek

14:10-14:55

SKS

kl. IV, V, VI

Wtorek

14:10-14:55

 

P. Agnieszka Domina –Jasińska

 

 

Zajęcia wyrównawcze
kl. III

 

Wtorek

12:30-13:15

Koło teatralne
kl. II, III

Czwartek

13:20-14:05

P. Violetta Kolak-Jańska

 

Koło plastyczne
kl. I, II, III

 

Poniedziałek

12:30-13:15

 

Samorząd Szkolny

 

według planu pracy

P. Daria Bugajska

 

 

Koło informatyczne

Środa

13:20-14:05

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki
kl. VI

 

Wtorek (chłopcy)
Czwartek (dziewczynki)

12:30-13:15
12:30-13:15

 

Zajęcia doskonalące z matematyki
kl. VI

 

Poniedziałek (gr. II)
Wtorek (gr. I)

8:00-8:45
10:40-11:25

P. Małgorzata Kobylarz

 

Spotkania z książką dla przedszkolaków

 

Poniedziałek (przedszkole)

Środa („O”)

9:45-10:15

10:40-11:10

P. Grażyna Rożnowska

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
kl. IV

Wtorek

12:30-13:15